Search

Laporan Keadaan Perkara (LIPA 8)

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2022

 BULAN  FILE
 Januari  Download
 Februari  Download
 Maret  Download
 April  Download
Mei  Download
Juni  Download
Juli  Download
Agustus  Download
September  Download
Oktober  Download
Nopember  Download
Desember  Download

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2021

 BULAN  FILE
 Januari  Download
 Februari  Download
 Maret  Download
 April  Download
Mei  Download
Juni  Download
Juli  Download
Agustus  Download
September  Download
Oktober  Download
Nopember  Download
Desember  Download

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

 BULAN  FILE
 Januari  Download
 Februari  Download
 Maret  Download
 April  Download
Mei  Download
Juni  Download
Juli  Download
Agustus  Download
September  Download
Oktober  Download
Nopember  Download
Desember  Download

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2019 

 BULAN  FILE
 Januari  Download
 Februari  Download
 Maret  Download
 April  Download
Mei  Download
Juni  Download
Juli  Download
Agustus  Download
September  Download
Oktober  Download
Nopember  Download
Desember  Download

LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2018

 BULAN  FILE
 Januari  Download
 Februari  Download
 Maret  Download
 April  Download
Mei  Download
Juni  Download
Juli  Download
Agustus  Download
September  Download
Oktober  Download
Nopember  Download
Desember  Download