Search

Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Berikut ini merupakan kumpulan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimuat langsung dari website JDIH Mahkamah Agung RI.

    No feed items found.