Search

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi Anggaran DIPA 2024

DIPA 01 DIPA 04
No Bulan Dokumen No Bulan Dokumen
1 Januari 1 Januari
2 Februari 2 Februari
3 Maret 3 Maret
4 April 4 April
5 Mei 5 Mei
6 Juni 6 Juni
7 Juli 7 Juli
8 Agustus 8 Agustus
9 September 9 September
10 Oktober 10 Oktober
11 November 11 November
12 Desember 12 Desember

Realisasi Anggaran DIPA 2023

DIPA 01 DIPA 04
No Bulan Dokumen No Bulan Dokumen
1 Januari 1 Januari
2 Februari 2 Februari
3 Maret 3 Maret
4 April 4 April
5 Mei 5 Mei
6 Juni 6 Juni
7 Juli 7 Juli
8 Agustus 8 Agustus
9 September 9 September
10 Oktober 10 Oktober
11 November 11 November
12 Desember 12 Desember

Realisasi Anggaran DIPA 2022

DIPA 01 DIPA 04
No Bulan Dokumen No Bulan Dokumen
1 Januari 1 Januari
2 Februari 2 Februari
3 Maret 3 Maret
4 April 4 April
5 Mei 5 Mei
6 Juni 6 Juni
7 Juli 7 Juli
8 Agustus 8 Agustus
9 September 9 September
10 Oktober 10 Oktober
11 November 11 November
12 Desember 12 Desember

Realisasi Anggaran DIPA 2021

DIPA 01 DIPA 04
No Bulan Dokumen No Bulan Dokumen
1 Januari 1 Januari
2 Februari 2 Februari
3 Maret 3 Maret
4 April 4 April
5 Mei 5 Mei
6 Juni 6 Juni
7 Juli 7 Juli
8 Agustus 8 Agustus
9 September 9 September
10 Oktober 10 Oktober
11 November 11 November
12 Desember 12 Desember

Realisasi Anggaran DIPA 2020

DIPA 01 DIPA 04
No Bulan Dokumen No Bulan Dokumen
1 Januari 1 Januari
2 Februari 2 Februari
3 Maret 3 Maret
4 April 4 April
5 Mei 5 Mei
6 Juni 6 Juni
7 Juli 7 Juli
8 Agustus 8 Agustus
9 September 9 September
10 Oktober 10 Oktober
11 November 11 November
12 Desember 12 Desember