Seputar Peradilan

Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

              Tasikmalaya I pa-tasikmalayakota.go.id

 upladmaklumat1

 

 

          Pada tanggal 25 September 2017 bertempat di ruang sidang I Pengadilan Agama Kota Tasikmakaya, dilaksanakan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, yang hadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Wakil Ketua, Para Hakim, seluruh Pegawai dan Tenaga Kontrak Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Sosialisasi ini di pimpin langsung Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Drs. H. Misbah, M.HI, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris. Didalam acara sosialisasi ini Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menyampaikan perihal Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017,  beliau juga berpesan supaya kita bersama-sama memastikan tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya seperti yang sudah banyak terjadi baru-baru ini.

          Maka dari itu, tentunya kita perlu melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran sesuai dengan isi dari maklumat tersebut.

 

uploadmaklumat2

 

          Isi dalam Maklumat tersebut juga menyatakan dengan tegas akan secara langsung memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan badan Peradilan di bawahnya secara  berjenjang dari jabatanya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. selain itu Mahkkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim mapupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan proses dipengadilan.